alergia pokarmowa - epidemia 21 wieku

Alergia pokarmowa – epidemia XXI wieku.

W ciągu ostatnich lat obserwuje się zwiększanie częstości chorób alergicznych. Dotyczy to zwłaszcza populacji krajów wysokorozwiniętych (w tym także Polski), gdzie już ponad 1/3 ludności wykazuje cechy alergii. Dlatego też Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała alergię za epidemię XXI w….

Według danych epidemiologicznych alergia pokarmowa dotyczy ponad 4% osób dorosłych w Stanach Zjednoczonych, a także w krajach Europy Zachodniej. Nadwrażliwość na pokarm typu alergicznego występuje u 2,4–5% osób dorosłych i u 5–8% dzieci.

Co to jest alergia pokarmowa?

Alergia pokarmowa (nadwrażliwość pokarmowa) – jest nieprawidłową immunologiczną odpowiedzią organizmu na spożywany pokarm, który jest dobrze tolerowany przez osoby zdrowe.

Czynniki zwiększające ryzyko rozwoju alergii:

 • czynniki genetyczne – wrodzone lub dziedziczne cechy organizmu usposabiające do wystąpienia choroby alergicznej
 • czynniki środowiskowe
 • nieodpowiednia dieta niemowląt (żywienie sztuczne)
 • wczesne wprowadzanie uczulających produktów
 • rodzaj żywienia matki podczas laktacji
 • złe warunki sanitarno-higieniczne i związane z nimi infekcje jelitowe
 • antybiotykoterapia doustna, która poprzez uszkodzenie bariery jelitowej zwiększa wnikanie alergenów drogą pokarmową
 • czynniki wspomagające
 • niedojrzałość immunologiczna przewodu pokarmowego
 • defekty immunologiczne
 • schorzenia i wady wrodzone przewodu pokarmowego (niedojrzała bariera śluzówkowa jelita, obniżenie wydzielania soku żołądkowego, upośledzenie produkcji śluzu przez komórki kubkowe jelita)

Jak może się objawiać alergia pokarmowa?

Skóra:

 • pokrzywka
 • obrzęk naczynioruchowy
 • wysypka
 • rumienie
 • atopowe zapalenie skóry
 • kontaktowe zapalenie skóry
 • opryszczkowe zapalenie skóry

Przewód pokarmowy:

 • zespół alergii jamy ustnej
 • bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka
 • alergiczne eozynofilowe zapalenie przełyku
 • alergiczne eozynofilowe zapalenie żołądka i jelit
 • zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy
 • zapalenie jelita grubego i odbytnicy
 • celiakia

Układ oddechowy:

 • alergiczny nieżyt nosa
 • zapalenie spojówek
 • duszność, świszczący oddech, kaszel
 • astma

Zmiany uogólnione:

 • wstrząs anafilaktyczny

Jakie pokarmy najczęściej wywołują reakcje alergiczne?

Niemowlęta

 • mleko krowie
 • soja

Dzieci

 • mleko krowie
 • jaja
 • orzeszki ziemne
 • soja
 • pszenica
 • ryby
 • skorupiaki

Dorośli

 • orzeszki ziemne
 • orzechy (laskowe, włoskie)
 • ryby
 • skorupiaki
 • mleko krowie
 • jajka

Jak się leczy alergię pokarmową?

Leczenie alergii/nietolerancji pokarmowej opiera się na zastosowaniu diety eliminacyjnej i wspomagającym leczeniu farmakologicznym.

Co to jest dieta eliminacyjna?

Dieta eliminacyjna to czasowe lub stałe usuniecie z żywienia chorej osoby szkodliwego lub źle tolerowanego pokarmu, z jednoczesnym wprowadzeniem w to miejsce składników zastępczych o równoważnych wartościach odżywczych.

Wyróżnia się trzy rodzaje diet eliminacyjnych:

 • I Rodzaj eliminacji – polega na usunięciu z diety jednego lub kilku szkodliwych pokarmów, odpowiedzialnych za wystąpienie objawów klinicznych. W praktyce ten typ eliminacji stosuje się najczęściej w przypadku alergii na białka mleka krowiego u niemowląt.
 • II Rodzaj eliminacji – to dieta elementarna, w której źródłem energii są pojedyncze aminokwasy.
 • III Rodzaj eliminacji – to dieta oligoantygenowa, zawierająca jedynie jagnięcinę, ryż, kukurydzę, gotowane jabłka, brokuły, szparagi, szpinak, sałatę, słodkie ziemniaki, sól, cukier, ocet winny oraz oliwę z oliwek. Dieta ta ma zastosowane we wstępnej diagnostyce nadwrażliwości alergicznej u chorych spożywających wiele pokarmów potencjalnie mogących prowokować objawy. Jeżeli po 1-4 tyg. nie zauważa się poprawy zaleca się powrót do diety ogólnej. Przy obserwowanej poprawie przeprowadza się próbę prowokacji pokarmem.

Istnieją pewne działania profilaktyczne skierowane do osób, znajdujących się w grupie zwiększonego ryzyka rozwoju alergii pokarmowej:

 • zalecane karmienie naturalne dziecka przez co najmniej 6 pierwszych miesięcy życia
 • stosowanie mieszanek mlekozastępczych o silnym stopniu hydrolizy białek u dzieci, które nie mogą być karmione naturalnie (hydrolizaty kazeiny ze względu na mniejszy odsetek uczuleń dzieci na kazeinę niż laktoglobulinę białek mleka krowiego wydają się być bezpieczniejsze i skuteczniejsze w postępowaniu leczniczo-profilaktycznym)
 • opracowanie i zalecenie indywidualnej diety eliminacyjnej dla kobiet w ciąży obciążonych atopią i matek karmiących piersią, których dzieci wykazują kliniczne objawy alergii pokarmowej
 • wprowadzenie do diety dziecka stałych pokarmów po 6 miesiącu życia i opóźnione wprowadzenie pokarmów silnie alergizujących, takich jak np. białko mleka krowiego, jaja, ryby
 • zalecane gotowanie pokarmów celem obniżenia ich zdolności alergizujących
 • unikanie pokarmów zawierających związki biologicznie czynne (histamina, tyramina, serotonina) i dodatki chemiczne
 • eliminacja potencjalnych alergenów wziewnych z najbliższego otoczenia

W leczeniu i zapobieganiu alergii pokarmowej zaleca się zażywanie probiotyków, ponieważ wpływają one na:

 • przywrócenie homeostazy w przewodzie pokarmowym i zlikwidowanie dysbakteriozy
 • hamowanie rozwoju patogennych szczepów bakterii i wirusów
 • hamowanie przylegania bakterii do nabłonka jelitowego
 • pobudzenie układu odpornościowego
 • produkcję substancji cytoprotekcyjnych, takich jak poliaminy
 • dezaktywację mutagenów, karcinogenów, biotransformację leków
 • zmniejszenie stanu zapalnego i zmniejszenie przepuszczalności śluzówki jelitowej (ograniczenie penetracji antygenów, zmniejszanie wtórnej alergizacji)

Udostępnij i podziel się wiedzą!