Czy podalibyśmy noworodkowi do picia wino? Odpowiedź jest jedna – NIE! Alkohol jest substancją toksyczną, a jego cząsteczki z łatwością przenikają przez łożysko uszkadzając płód. Jeśli kobieta w ciąży pije alkohol, dziecko pije razem z nią. Pół godziny po spożyciu alkoholu przez matkę, jego stężenie we krwi dziecka jest takie samo jak we krwi matki. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, którą kobieta w ciąży może wypić bez ryzyka, że nie wyrządzi to krzywdy jej dziecku!

Nawet najmniejsza ilość alkoholu jest niebezpieczna dla rozwijającego się organizmu, a kobieta, która pije alkohol w ciąży naraża swoje dziecko na wystąpienie nieodwracalnych uszkodzeń, mających swoje konsekwencje przez całe jego dzieciństwo i dorosłość! Uszkodzenia te przyjmują różne formy: od uszkodzeń układu nerwowego i narządów, do pełnoobjawowego FAS – Płodowego Zespołu Alkoholowego.

Pomimo ciągłej edukacji społeczeństwa na temat negatywnego wpływu alkoholu na rozwijające się dziecko, dane statystyczne na temat picia alkoholu przez kobiety ciężarne są szokujące. W 2008 roku ok. 12 % kobiet, które kiedykolwiek były w ciąży deklarowało, iż spożywały alkohol w tym okresie (dane z Konferencji prasowej z okazji VIII Światowego Dnia FAS, z dn. 8 września 2008 r.).

Skutki spożywania alkoholu przez kobietę podczas ciąży to m.in.:

  • poronienia, porody przedwczesne
  • FAS – Płodowy Zespół Alkoholowy
  • FAE – Alkoholowy Efekt Płodowy (te same objawy, co w FAS, ale o mniejszym natężeniu)
  • ARND – pojawiają się objawy związane wyłącznie ze sferą umysłową (problemy w nauce, zła pamięć) i społeczną (nieprawidłowe kontakty społeczne), objawy fizyczne zwykle nie występują.

FAS, to zespół umysłowych i fizycznych zaburzeń, wywołanych działaniem alkoholu w okresie płodowym. Uważany jest za trzecią wiodącą przyczynę opóźnienia umysłowego i pierwszą, której można uniknąć. Objawy FAS to m.in.: niska masa urodzeniowa dziecka, wady i upośledzenie czynności narządów wewnętrznych, charakterystyczna twarz, czy uszkodzenia układu nerwowego.

Podsumowanie

Szkody wywołane przez alkohol w okresie ciąży, są proporcjonalne do ilości wypijanego przez kobietę alkoholu, czyli im częściej alkohol jest wprowadzany do organizmu dziecka przez łożysko, tym większe jest zagrożenie, że dojdzie do jego uszkodzeń. Ludzi z FAS nie można wyleczyć, ale chorobie tej można w 100% zapobiec. Wystarczy zachować abstynencję w okresie ciąży!

Udostępnij i podziel się wiedzą!