GMO

GMO – co to takiego?

Rozwój nowoczesnych technik biologii molekularnej spowodował w latach dziewięćdziesiątych XX wieku opanowanie metod inżynierii genetycznej i dał możliwość identyfikacji i izolacji poszczególnych genów, a przez to tworzenia genetycznie modyfikowanych organizmów –…

Więcej